De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar niet-integer gedrag, waaronder seksueel grensoverschrijdend gedrag, door medewerkers in vrouwengevangenis PI Nieuwersluis. De Inspectie constateert in haar eindrapport dat er in PI Nieuwersluis een cultuur heerst waarin niet-integer gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag mogelijk is. Het rapport is op 31 mei 2023 door de Minister voor Rechtsbescherming naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het onderzoek volgde op een melding over seksueel grensoverschrijdend gedrag door een medewerker richting een gedetineerde. De Inspectie heeft zorgen over de werk- en leefomgeving van medewerkers en gedetineerden in PI Nieuwersluis. Zij acht de cultuur nu niet veilig genoeg en ziet ruimte voor verbetering in de wijze waarop medewerkers met elkaar omgaan en de wijze waarop de omgang tussen medewerkers en gedetineerden wordt vormgegeven.

Reactie Minister voor Rechtsbescherming

De Minister voor Rechtsbescherming schrijft in een reactie op het rapport met een pakket maatregelen de sociale veiligheid in de vrouwengevangenissen te willen waarborgen. Aangezien het onderzoek van de Inspectie alleen gericht was op de situatie in de PI Nieuwersluis, komen er ook onderzoeken naar de situatie in de andere twee vrouweninrichtingen. Bij een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag moeten gedetineerden dat veilig en zonder drempels kunnen melden. Daarom is één van de maatregelen dat er bij alle gevangenissen aan de Commissie van Toezicht een aparte aandachtfunctionaris voor grensoverschrijdend gedrag wordt toegevoegd. Die functionaris moet toegankelijk en zichtbaar voor de gedetineerden zijn. Gedetineerden kunnen een incident vertrouwelijk melden bij de Commissie van Toezicht. Uit het rapport blijkt dat niet alle gedetineerden hiermee bekend zijn. Daarbij wordt ook de gedetineerdencommissie betrokken. Verder ontwikkelt het Opleidingsinstituut van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een speciale training waarbij medewerkers duidelijke kaders krijgen voor het werken met vrouwelijke gedetineerden. Medewerkers die met vrouwelijke gedetineerden werken of gaan werken moeten deze training volgen. Daarnaast is het noodzakelijk dat medewerkers zich veilig voelen om zich uit te spreken en elkaar aan te spreken op elkaars gedrag.

Inspectierapport PI Nieuwersluis

Bronnen: www.dji.nl en www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws