De Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) constateert in een op 9 oktober 2023 gepubliceerd rapport Levens in de wachtstand dat het schadeherstel voor ouders en jongeren die het zwaarst getroffen zijn door de stopzetting en terugvordering van kinderopvangtoeslag niet het gewenste effect heeft en zelfs negatief uitpakt.

De verwachtingen die de overheid heeft gewekt over de aanpak van schadeherstel sluiten niet aan bij de terechte verwachtingen van ernstig gedupeerden. Onder ernstig gedupeerden verstaat de IBTD gezinsleden die als gevolg van de onterechte terugvordering en stopzetting van de kinderopvangtoeslag ernstige gevolgschade hebben ondervonden. Deze gevolgschade heeft betrekking op verlies van werk en inkomen, het ontstaan van schulden en/of leningen, eventueel gevolgd door beslaglegging, verlies van de eigen of huurwoning, verminderde fysieke en mentale gezondheid, verstoorde of verbroken gezins- en familierelaties en het verlies van eigenwaarde. Er is daarbij sprake van een domino-effect. De schade van deze groep, van naar schatting 5000 gezinnen, loopt verder op, terwijl zij nog steeds wachten op schadeherstel. Daarbij missen ouders en jongeren herkenning en erkenning van de overheid en moeten zij steeds opnieuw bewijzen dat zij ernstig gedupeerd zijn. Het IBTD doet een oproep aan het Ministerie van Financiƫn om in samenwerking met de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) actief aan de slag te gaan met het identificeren van de ernstig gedupeerden en aan de Staatssecretaris en de Tweede Kamer om in gesprek te gaan over het loslaten van het FIFO-principe (First in, First out) opdat het herstel van deze schade van de groep ernstig gedupeerden voorrang krijgt.

Signaal over het herstel van de schade voor de ernstig gedupeerden van de Toeslagenaffaire

Bron: www.inspectiebtd.nl

Laatste nieuws