De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking, een compleet nieuw omgevingsrechtelijk stelsel. Tijdens de cursus omgevingswet structuur en systematiek op maandag 15 november onder leiding van mr. Jan van Oosten en mr. Anne-Marie Span wordt er uitgebreid stilgestaan bij de structuur en systematiek van de Omgevingswet. 

De volgende onderwerpen worden behandeld:
- het omgevingsplan
- de omgevingsverordening
- de omgevingsvergunning
- maatwerkregels
- de omgevingsvisie en het programma hoe deze instrumenten op elkaar doorwerken.

Bijzondere aandacht besteden wij aan de mogelijkheden en begrenzingen van uitnodigingsplanologie en het werken met globale plannen en beleidsregels. En natuurlijk komen het overgangsrecht en de bruidsschat aan bod. Met deze cursus hebt u een goede basis om met de Omgevingswet aan de slag te gaan.

Meer informatie en inschrijven.

 

Online informatiesessies over de leergangen

- Financieel-economisch strafrecht donderdag 21 oktober
- Pensioenrecht woensdag 3 november

Overzicht VU leergangen die dit najaar starten

-Leergang Verdieping contractenrecht: start 1 november
-Leergang Financieel-economisch strafrecht – handhaving, opsporing en verdediging: start 2 november
-Leergang Intellectueel eigendomsrecht: start 2 november
-Leergang Sport en recht: start 16 november
-Leergang Governance van samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs: start 22 november

Overzicht PAO cursussen die dit najaar starten

Aanbestedingsrecht
*Masterclasses aanbestedingsrecht
- 25 november: thema n.n.b.
NOvA 2 PO/ 2 PWO

* Cursus Actualiteiten aanbestedingsrecht
woensdag 8 december| NOvA 4 PO, PWO 2

Arbeidsrecht
* Cursus Actualiteiten jurisprudentie onderwijspersoneel
dinsdag 16 november| NOvA 4 PO, MfN 4

*Cursus Ontwikkelingen in het ontslagrecht
donderdag 16 december| NOvA 6 PO, MfN 6

Bestuursprocesrecht
* Cursus Actualiteiten omgevingsrecht
maandag 15 november| NOvA 3 PO, PWO 3

*Cursus Actualiteiten bestuurs(proces)recht
woensdag 8 december| NOvA 4 PO, PWO 4

*Cursus Actualiteiten WGR online via Zoom
maandag 13 december 2021| NOvA 3 PO, PWO 3

Burgerlijk(proces)recht
*Cursus Opstellen en beoordelen van contracten
maandag 6 december| NOvA 6 PO, KBvG 6, KNB 6

*Cursus Actualiteiten burgerlijk(proces) recht en rechtspleging
maandag 20 december| NOvA 4 PO, KBvG 4

Contractenrecht
*Cursus Opstellen en beoordelen van contracten
maandag 6 december| NOvA 6 PO, KBvG 6, KNB 6

* Cursus Actualiteiten contractenrecht
maandag 13 december| NOvA 4 PO

IT recht
* Cursus Data en AI
dinsdag 23 november| NOvA 4 PO

*Cursus Actualiteiten privacy, auteursrecht en internetrecht
dinsdag 7 december| NOvA 4 PO

Migratierecht
* Cursus Actualiteiten vluchtelingenrecht
donderdag 2 december| NOvA 6 PO

Onderwijsrecht
*Cursus Actualiteiten jurisprudentie onderwijspersoneel
dinsdag 16 november| NOvA 4 PO, MfN 4

Ondernemingsrecht
*Cursus Actualiteiten ondernemingsrecht
woensdag 15 december 2021 | NOvA 4 PO, KNB 4

Pensioenrecht
* Lezingen Actualiteiten pensioenrecht
- woensdag 29 september: Partnerpensioen/Zorgplichten
- woensdag 1 december: Wet toekomst pensioen
NOvA 2 PO

Straf(proces)recht
*Masterclass: De verlening van de TBS
woensdag 17 november| NOvA 2 PO

*Cursus Actuele ontwikkelingen in het straf(proces)recht
dinsdag 21 december| NOvA 4 PO

Professionele vaardigheden
*Cursus Helder en overtuigend beschikkingen schrijven
donderdag 25 november| NOvA 5 PO, KBvG 2, KNB 5

*Cursus Juridisch schrijven
donderdag 2 en 9 december 2021| NOvA 10 PO, KNB 10

*Cursus Juridisch schrijven online via zoom
woensdag 8 en 22 december| NOvA 10 PO, KNB 10

Meer informatie over de bovenstaande leergangen, cursussen en het inschrijfformulier vindt u hier.

Cursussen hybride, leergangen op de VU
Omdat er veel vraag is naar zowel cursussen online als ook cursussen op de VU, zullen de cursussen allemaal hybride worden aangeboden. Dit betekent dat u als cursist kunt kiezen of u de cursus live op de VU of live online via Zoom volgt. Alle leergangen bieden we klassikaal op de VU aan vanwege de hoge mate van interactie bij dit type onderwijs en zolang de maatregelen van het RIVM en de VU het toelaten. Indien u om een bepaalde reden het onderwijs niet op locatie kunt volgen, kunt u dit live online via Zoom volgen.

Meer informatie over fysiek en online onderwijs vindt u op onze website.

 

 

Laatste nieuws