De International Labour Organization  (ILO) oordeelt over staatshulp en loonsverlaging in Nederland: vakbonden ten onrechte niet geraadpleegd.

Op 23 maart 2022 heeft de Committee on Freedom of Association (CFA) van de International Labour Organization (ILO) in Genève een uitspraak gedaan over de Covid-staatshulp die de Nederlandse regering in 2020 aan de KLM heeft verleend, onder de voorwaarde dat de cao-lonen zouden worden verlaagd. De KLM heeft aan die voorwaarden voldaan en staatshulp ontvangen.

Een aantal betrokken vakbonden hebben over het gegeven dat zij in het geheel niet betrokken zijn geweest bij overleg voorafgaand aan de verlaging van ‘hun’ cao-lonen een klacht ingediend bij de CFA. Het gaat dan om schending van de ILO Verdragen 87 en 98 die zien op vakbondsvrijheid en collectieve onderhandelingsvrijheid.

De CFA heeft nu geoordeeld dat ook in een ernstige crisissituatie als veroorzaakt door Covid de sociale dialoog niet geheel mag worden overgeslagen. Ook vraagt de CFA er aandacht voor dat een ingrijpende maatregel als een loonsverlaging van een geldende cao tijdelijk moet zijn.

In aflevering 28 van NJB 2020 schreef Paul van der Heijden een opinie over dit onderwerp.

Laatste nieuws