Misstanden op de werkvloer komen regelmatig voor. Het onderwerp blijft actueel. Door de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders, die 18 februari 2023 in werking is getreden, zijn er veranderingen ontstaan rondom het melden van een misstand op het werk. Het Huis voor Klokkenluiders kreeg hier veel vragen over en heeft een infographic ontwikkeld.

Op de infografic kunnen werknemers, die een vermoeden van een misstand hebben, in één oogopslag zien welke stappen zij kunnen nemen. Hoe en waar zij het beste advies kunnen inwinnen en wat de rechten van werknemers zijn volgens de nieuwe wet? De uitgebreide informatie over mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden staan vermeld op de website van het Huis: www.huisvoorklokkenluiders.nl. Ook de regels die gelden voor bedrijven en overheidsorganisaties voor het inrichten van veilige meldkanalen, zijn hier terug te vinden.

Hoe meld ik een misstand volgens de Wet bescherming klokkenluiders?

Bron: www.huisvoorklokkenluiders.nl

Laatste nieuws