De Procureur-Generaal (PG) bij de Hoge Raad onderzoekt in hoeverre het Openbaar Ministerie (OM) bij de uitoefening van zijn taak de wettelijke voorschriften, waaronder verdragsrechtelijke voorschriften, op het gebied van de bescherming van getuigen uitvoert. Dat meldt de Hoge Raad in een bericht van 21 april 2023.

Het onderzoek van de PG heeft een algemeen, thematisch karakter en is niet gericht op het verloop van individuele zaken. Het onderzoek zal zich uitstrekken tot meerdere categorie├źn getuigen, zoals bedreigde getuigen, afgeschermde getuigen, kroongetuigen en getuigen die (anderszins) uit vrees voor represailles en/of traceerbaarheid (partieel) anoniem verklaringen afleggen. De zorgplicht van het OM voor de bescherming van getuigen strekt zich uit tot al deze getuigen. De Minister van JenV heeft de Kamer laten weten nadere wet- en regelgeving voor te bereiden op het terrein van getuigenbescherming, onder andere naar aanleiding van het rapport Bewaken en beveiligen, Lessen uit drie beveiligingssituaties van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Bij de opzet en planning van het toezichtonderzoek zal de PG met dit wetgevingstraject en met andere aangekondigde verbeterplannen rekening houden. Dat zou ertoe kunnen leiden dat het onderzoek gefaseerd plaatsvindt, waarbij de eerste fase is gericht op de huidige situatie en in de tweede fase verbetermaatregelen en een nieuw wettelijk kader kunnen worden betrokken.

Bron: www.hogeraad.nl

Laatste nieuws