De Hoge Raad heeft in een uitspraak van 10 februari 2023 geoordeeld dat patiënten of hun nabestaanden geen recht hebben op inzage in het interne incidentenregister van zorgaanbieders. De ouders van een patiënt die zichzelf in een GGZ-instelling van het leven heeft beroofd, wilden weten wat er precies is gebeurd.

De ouders wilden inzage in het PRISMA-rapport. Deze rapporten vallen onder het interne kwaliteitssysteem dat zorgaanbieders wettelijk moeten hebben. Dat register is bedoeld om te leren van fouten. Het is niet toegankelijk voor derden. Daarom wil de GGZ-instelling geen inzage geven in het PRISMA-rapport. Volgens het advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad slaagt het cassatieberoep van de ouders. Zij heeft de Hoge Raad geadviseerd de uitspraak van het gerechtshof te vernietigen.

Oordeel

De Hoge Raad heeft het advies van de advocaat-generaal niet gevolgd. De Hoge Raad oordeelt dat een patiënt geen recht op inzage heeft in het interne incidentenregister van een zorgaanbieder, ook niet als sprake is van een calamiteit. Dit register is bedoeld voor kwaliteitsverbetering en daarvoor is nodig dat incidenten zoveel mogelijk worden gemeld. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever de informatie in dit register daarom wil afschermen: dan kunnen zorgverleners incidenten veilig melden zonder dat zij bang hoeven te zijn dat er maatregelen tegen hen worden getroffen. Tegelijkertijd heeft de patiënt wel recht op bepaalde informatie over incidenten (art. 10 lid 3 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Dat recht strekt zich echter niet uit tot informatie in het interne incidentenregister. Het PRISMA-rapport in deze zaak valt daar dus ook niet onder.

ECLI:NL:PHR:2022:588
ECLI:NL:HR:2023:202

Bron: www.hogeraad.nl

Laatste nieuws