Het ontslag van een voormalig docente aan het ROC in Nijmegen die een kritisch boek publiceerde moet opnieuw worden beoordeeld. Dat heeft de Hoge Raad op 7 oktober 2022 beslist. Volgens de Hoge Raad is er een causaal verband tussen de publicatie van het boek en het ontslag en is daarmee sprake van een inmenging in het recht op vrijheid van meningsuiting van de docente. Of die inmenging gerechtvaardigd is, moet bij de nieuwe behandeling van het ontslag worden onderzocht en beoordeeld.

Het oordeel van het hof dat het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst niets te maken heeft met het recht op vrijheid van meningsuiting van de docente acht de Hoge Raad, het advies van advocaat-generaal De Bock volgend, onjuist. Uit de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat van een inmenging in het recht op vrijheid van meningsuiting niet alleen sprake is als een uiting, zoals publicatie van een boek, wordt verboden, maar ook als daaraan een sanctie wordt verbonden. Dat geldt ook voor een arbeidsrechtelijke sanctie, zoals ontslag. Het beƫindigen van de arbeidsovereenkomst is uiteindelijk een gevolg van de publicatie van het boek, aldus de Hoge Raad. Dat betekent dat het ontslag een inmenging is in het recht op vrijheid van meningsuiting van de werkneemster.

De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar een ander gerechtshof, dat alsnog zal moeten beoordelen of deze inmenging voldoet aan de eisen die artikel 10 EVRM stelt.

ECLI:NL:HR:2022:1402

Bron: www.hogeraad.nl

Laatste nieuws