Het UWV draait alle beslissingen terug die zijn genomen op basis van illegaal verkregen gegevens uit de begin dit jaar stopgezette Risicoscan Verblijf Buiten Nederland. Het gaat om in totaal 703 gevallen waarin onder meer boetes, waarschuwingen en herzieningen van uitkeringen worden ingetrokken. Dat meldt het UWV in een persbericht op 24 november 2023.

Het terugdraaien en herstellen komt voort uit intern en extern advies, van de juristen van UWV, advocatenkantoor PelsRijcken en de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe er omgegaan moest worden met de lopende en afgesloten zaken. Hieruit komt naar voren dat alle zaken gelijk behandeld moeten worden. Daarom worden ook alle beslissingen die genomen zijn in de afgesloten zaken teruggedraaid. De Risicoscan Verblijf Buiten Nederland was een algoritme dat UWV gebruikte voor het signaleren van ongeoorloofd verblijf in het buitenland tijdens het ontvangen van een WW-uitkering. Hierbij speelde ook de locatie van de computer wanneer iemand inlogde op de ‘Mijn UWV’ omgeving een rol. Websitebezoekers kregen niet te horen dat zij werden gevolgd.

Bronnen: www.uwv.nl en www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Laatste nieuws