Familie- en jeugdrechters van de rechtbank Zeeland-West-Brabant in Breda houden een proef met de inzet van psychologen en orthopedagogen bij vechtscheidingszaken. De verwachting is dat gedragsdeskundigen de belangen van kinderen die in de strijd tussen hun ouders in de knel (dreigen te) raken goed kunnen behartigen. Tijdens de proef, die ongeveer anderhalf jaar duurt, wordt onderzocht of deze aanpak werkt en of de inzet van gedragsdeskundigen op grotere schaal zinvol is.

Kinderombudsman Marc Dullaert dringt er al enkele jaren op aan dat rechters in vechtscheidingszaken een bijzondere curator benoemen, die uitsluitend opkomt voor het kind. Het Landelijk Overleg Vakinhoud Familie- en Jeugdrecht (LOVF) heeft vorig jaar oktober een protocol gepresenteerd dat rechters daarbij behulpzaam kan zijn. Als een bijzondere curator wordt benoemd, is dat vrijwel altijd een advocaat. Deze praat met het kind en de ouders en brengt verslag uit aan de rechter. Maar zij zijn niet opgeleid om iets los te maken bij de ouders. De verwachting is dat gedragsdeskundigen dat wel kunnen.

Een werkgroep heeft inmiddels tien psychologen en orthopedagogen geselecteerd, die de rechter zo nodig als bijzondere curator kan inzetten bij problematische scheidings-, gezag- of omgangszaken. Zij zijn voor de duur van deze pilot op een toevoegingslijst bij de Raad voor Rechtsbijstand geplaatst. Het ministerie van VenJ betaalt die kosten en het begeleidende onderzoek. De werkgroep heeft zelf een tweedaagse cursus verzorgd, waarin de kandidaten het juridische kader van een bijzondere curator is bijgebracht. Besluit de rechter tijdens de pilot een bijzondere curator te benoemen, dan wordt de zaak zes weken aangehouden. In die tijd praat de gedragsdeskundige met het kind, de afzonderlijke ouders en eventueel andere betrokkenen. In het beste geval is tijdens die gesprekken al een oplossing gevonden voor bijvoorbeeld de vraag bij wie het kind het beste kan wonen, en hoe de omgang met de andere ouder dan wordt geregeld. Lukt dat niet, dan is de verwachting dat de rechter bij deze aanpak beter geïnformeerd wordt en daardoor betere beslissingen kan nemen. Bovendien is het kind dan niet langer een speelbal in de strijd. Het heeft een stem gekregen en is weerbaarder geworden.


Bron: www.rechtspraak.nl

Laatste nieuws