Vakbond FNV is op 14 mei 2024 een petitie gestart om regelgeving rond zaken als jeugdzorg, inkomensondersteuning en ouderenvoorzieningen weer onder te brengen bij het Rijk. Er zijn nu volgens de FNV op die gebieden te veel verschillen tussen gemeenten. Sinds 2015 ligt het beleid voor onder meer minima, jeugdzorg, Beschut Werk en WMO bij de gemeenten.

Gemeenten mogen sinds 2015 eigen regels maken voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Dit beleid heeft volgens de bond rampzalig uitgepakt en heeft tot honderden rechtszaken geleid over de WMO. Verder zitten mensen met een beperking die graag willen werken, thuis zonder goede werkplek. De decentralisatie moet volgens de FNV daarom deels teruggedraaid worden. De bond hoopt genoeg handtekeningen te verzamelen om het deels terugdraaien van die decentralisatie op de agenda van de Tweede Kamer te zetten. De bond vindt dat de Tweede Kamer haar verantwoordelijkheid moet nemen en in moet grijpen.

Bron: www.fnv.nl

Laatste nieuws