Op 8 februari 2023 heeft het Ministerie van BZ de fiches met samenvattingen van voor Nederland relevante Europeesrechtelijke uitspraken op de website van het Expertisecentrum Europees Recht openbaar gemaakt na een Woo-verzoek.

De meest recente BNC-fiches zijn nu openbaar gemaakt, evenals de ICER-H signaleringsfiches van arresten van het HvJ EU. BNC-fiches zijn documenten waarin nieuwe wetgevende en niet-wetgevende voorstellen van de Europese Commissie worden beschreven en waarbij een inschatting wordt gemaakt van de consequenties van die voorstellen voor Nederland en de EU. De ICER-H signaleringsfiches zijn fiches waarbij voor de departementen relevante Europeesrechtelijke uitspraken worden gesignaleerd en besproken. Het doel van de signaleringsfiches is om een snelle, korte duiding te geven van een nieuwe gerechtelijke uitspraak, om de gevolgen ervan binnen de (Rijks)overheid te signaleren. De signaleringsfiches hebben hierbij het karakter van een feitelijke signalering en niet die van een uitgebreide (juridische) analyse van (de gevolgen van) een dergelijke gerechtelijke uitspraak.

Besluit Woo-verzoek ECER-website

Bron: www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws