De Hoge Raad zal niet voor augustus 2024 uitspraak doen over de vermogensrendementsheffing in box 3, de zogenoemde spaartaks. Dat schrijft Het Financieele Dagblad (FD) in een bericht van 26 maart 2024.

De Hoge Raad zal niet voor augustus 2024 uitspraak doen over de herstelwet voor de belasting op sparen en beleggen en de overbruggingsheffing in box 3. De herstelwet moet met terugwerkende kracht de Wet Inkomstenbelasting in overeenstemming brengen met het Box 3-arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1963). De staatsraad advocaat-generaal (A-G) Wattel concludeerde op 18 september 2023 (ECLI:NL:PHR:2023:655) dat de herstelwet systemisch rechtsherstel onthoudt aan ondergemiddeld fortuinlijke beleggers en nog steeds fortuinlijke beleggers privilegieert. De herstelwet doet zijns inziens niet meer dan twee voor rechtsherstel irrelevante ficties met elkaar vergelijken. Rechtsherstel moet bestaan uit daadwerkelijke benadering van het werkelijke individuele nettorendement. Een tegenbewijsregeling lijkt dan onontkoombaar, zoals ook al wordt geïllustreerd door de feitenrechtspraak.

Bron: www.fd.nl

Laatste nieuws