De Europese Commissie heeft op 22 november 2022 een aanpak voorgesteld tegen extreme pieken in de gasprijzen. Het prijsplafond voor gas moet leiden tot leveringszekerheid en marktstabiliteit.

Om problemen met het leveren van gas te voorkomen, is het prijsplafond beperkt tot slechts één futuresproduct zodat marktdeelnemers nog steeds in staat zijn te voldoen aan de vraag en gas kunnen aankopen op de spotmarkt en over-the-counter. Om ervoor te zorgen dat de vraag naar gas niet toeneemt, bevat het voorstel het vereiste dat lidstaten uiterlijk twee weken nadat het prijsplafond is ingegaan, meedelen welke maatregelen zij hebben genomen om het gas- en elektriciteitsverbruik te verminderen.

Zodra dit voorstel voor een marktcorrectiemechanisme in de Raad is aangenomen, zal de Commissie ook voorstellen een alarm af te kondigen in het kader van de verordening Gas besparen voor een veilige winter, waardoor een verplichting in werking treedt om minder te verbruiken en zo de vraag te verminderen.

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een marktcorrectiemechanisme om burgers en de economie te beschermen tegen buitensporig hoge prijzen

Bron: www.ec.europa.eu

Laatste nieuws