De Europese Commissie heeft op 17 augustus 2023 regels vastgesteld voor de implementatie van de Verordening (EU) 2023/956 van het Europees Parlement en de Raad van 10 mei 2023 tot vaststelling van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens PbEU 2023, L 130/52. Het gaat om regels voor het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) tijdens de overgangsfase van 1 oktober a.s. tot eind 2025.

De uitvoeringsverordening beschrijft de overgangsrapportageverplichtingen voor EU-importeurs van CBAM-goederen, evenals de overgangsmethode voor het berekenen van emissies die vrijkomen tijdens het productieproces van CBAM-goederen. In de overgangsfase van de CBAM hoeven handelaren alleen te rapporteren over de emissies van hun invoer. Dit geeft bedrijven voldoende tijd om zich voor 2026 voor te bereiden op de prijscorrectie aan de grens van de CO2-uitstoot die is vrijgekomen bij de productie van bepaalde goederen buiten de EU. Hoewel importeurs vanaf 1 oktober 2023 worden gevraagd om gegevens over het vierde kwartaal te verzamelen, hoeft hun eerste rapport pas op 31 januari 2024 te worden ingediend. CBAM is het belangrijkste instrument van de EU om koolstoflekkage te bestrijden. Koolstoflekkage treedt op wanneer in de EU gevestigde bedrijven koolstofintensieve productie naar het buitenland verplaatsen om te profiteren van lagere normen, of wanneer EU-producten worden vervangen door koolstofintensievere invoer, wat op zijn beurt de klimaatactie ondermijnt.

Zie ook: TK 2022/23, 36205 Overgangsperiode koolstofcorrectie aan de grens

Bron: www.ec.europa.eu

Laatste nieuws