De Europese Commissie heeft op 17 mei 2023 voorstellen gedaan voor de hervorming van de EU-douane-unie. De Commissie verwacht dat de nieuwe regeling de samenwerking tussen douane- en markttoezichtautoriteiten en rechtshandhavingsinstanties op EU- en nationaal niveau aanzienlijk verbetert, onder meer door het delen van informatie via de douanedatahub.

De hervorming moet de druk op de EU-douanediensten verminderen, onder meer door toename van de handelsvolumes in de e-commerce, een snel toenemend aantal EU-normen die aan de grens moeten worden gecontroleerd, en de veranderende geopolitieke realiteit. Bedrijven die goederen in de EU willen binnenbrengen zullen in de hervormde douane-unie van de EU alle informatie over hun producten en toeleveringsketens kunnen registreren in één enkele onlineomgeving: de nieuwe EU-douanedatahub. Er wordt artificiële intelligentie gebruikt om de data te analyseren en te monitoren. Hiermee moet voorkomen worden dat onveilige of illegale goederen de Unie binnenkomen en om het toenemende aantal EU-verbodsbepalingen te handhaven waarmee de wetgeving bepaalde goederen bant die indruisen tegen de gemeenschappelijke waarden van de EU, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatverandering, ontbossing en dwangarbeid. Een nieuwe douaneautoriteit in de EU zal toezicht houden op de douanedatahub. Volgens de voorstellen zal de douanedatahub in 2028 beschikbaar komen voor zendingen in de e-commerce, en in 2032 (op vrijwillige basis) voor alle andere importeurs.

Mededeling over de hervorming van de Douane-Unie

Voorstel voor een EU-Verordening tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie en de douaneautoriteit van de Europese Unie

Bron: www.ec.europa.eu

Laatste nieuws