De Europese Commissie daagt Nederland voor het HvJ EU vanwege het niet tijdig implementeren van de Richtlijn Open data in het Nederlands recht. Ook België, Bulgarije en Letland hebben de deadline voor het omzetten van de richtlijn niet gehaald.

De Richtlijn (EU) 2019/1024 had vóór 17 juli 2021 geïmplementeerd moeten zijn. De richtlijn moet de overheid transparanter maken en burgers en bedrijven aan bijvoorbeeld statistieken, onderzoeksbevindingen en wetenschappelijke gegevens helpen die zij goed kunnen gebruiken. Die informatie moet in principe gratis toegankelijk worden. Het wetvoorstel Wet implementatie Open data is inmiddels in consultatie geweest. In een brief aan de Tweede Kamer laat de regering weten dat wegens prioritering van COVID-19-wetgeving en gebrek aan capaciteit de voorbereiding van het wetsvoorstel vertraging heeft opgelopen. De verwachting is dat het wetsvoorstel samen met het nader rapport in de eerste helft van 2023 aan de Tweede Kamer zal worden gezonden.

Kritiek op wetsvoorstel

De Afdeling advisering van de Raad van State (RvS) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) noemden in hun wetgevingsadviezen verschillende bezwaren tegen het concept van het wetsvoorstel. Zo is er een verplichting opgenomen voor het delen van wetenschappelijke gegevens. Dat is volgens de RvS in strijd met het intellectueel eigendomsrecht. Bovendien gaat deze verplichting ook veel verder dan de Europese wens. Brussel laat onderzoekers naar eigen inzicht gegevens vrijgeven. Ook zijn er zorgen over persoonsgegevens in vrij te geven overheidsdata. Deze worden geanonimiseerd, maar kunnen volgens de RvS en AP met slimme computers toch worden herleid naar personen.

Wetsvoorstel Wet implementatie Open data richtlijn

Wet implementatie Open data richtlijn – advies Raad van State

Advies Autoriteit Persoonsgegevens wetsvoorstel implementatie Open data richtlijn

Bronnen: www.bnr.nl en www.ec.europa.eu

Laatste nieuws