Europa is het snelst opwarmende continent ter wereld en klimaatrisico’s vormen een bedreiging voor zijn energie- en voedselzekerheid, ecosystemen, infrastructuur, watervoorraden, financiële stabiliteit en de volksgezondheid. Dat schrijft het Europees Milieuagentschap (EMA) in een op 11 maart 2024 gepubliceerde analyse. Volgens EMA bereiken de risico’s al kritieke niveaus en kunnen ze catastrofaal worden als er niet snel daadkrachtige maatregelen worden genomen.

EMA schrijft in de eerste European Climate Risk Assessment (EUCRA) dat extreme hitte, droogte, natuurbranden en overstromingen in Europa zullen verergeren, zelfs in optimistische scenario’s van klimaatopwarming. Uit de analyse blijkt dat het beleid en de adaptatiemaatregelen in Europa geen gelijke tred houden met de snel groeiende risico’s. In veel gevallen zal een stapsgewijze aanpassing niet volstaan. Omdat veel maatregelen voor een hogere klimaatbestendigheid ook veel tijd vergen, lijkt dringende actie noodzakelijk, zelfs voor risico’s die nu nog niet kritiek zijn. Zuid-Europa loopt een bijzonder risico om te worden getroffen door bosbranden en de gevolgen van hitte en waterschaarste voor de landbouwproductie, buitenarbeid en de volksgezondheid. Laaggelegen kustgebieden in Europa, waaronder veel dichtbevolkte steden worden bedreigd door overstromingen, erosie en zout water.

EEA Report No 1/2024 European Climate Risk Assessment

Bron: www.eea.europa.eu

Laatste nieuws