Het wetsvoorstel waardoor werkgevers een verzoek om thuis te mogen werken niet meer zomaar mogen weigeren, is op 26 september 2023 verworpen in de Eerste Kamer. De fracties van BBB, VVD, PVV, JA21, FVD, SGP en 50PLUS stemden tegen, waardoor het voorstel met de kleinst mogelijke meerderheid is verworpen.

Het voorstel was eerder dit jaar met een overgrote meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer. Daar stemden alleen PVV, FVD en Groep-Van Haga tegen. Tijdens het debat in de Eerste Kamer bleken de meeste fracties het voorstel van Tweede Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Maatoug (GroenLinks) sympathiek te vinden, maar betwijfelden sommige woordvoerders het nut en de noodzaak ervan. Anderen vroegen zich weer af of de wet niet te veel regeldruk voor werkgevers zou opleveren. Ook waren er zorgen over werknemers in de grensregio's voor wie regelingen die in de coronatijd getroffen waren, niet langer golden.

Met het voorstel voor de Wet werken waar je wilt wordt een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats op eenzelfde manier behandeld als een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur. Door deze aanpassing wordt een thuiswerk- of werkplekverzoek hetzelfde behandeld als andere verzoeken op grond van de Wet flexibel werken (Wfw).

Bron: www.eerstekamer.nl

Laatste nieuws