De Eerste Kamer heeft op 21 februari 2023 een wetvoorstel aangenomen om het wettelijk strafmaximum voor doodslag te verhogen van 15 naar 25 jaar. Met het wetsvoorstel wordt het gat tussen de maximale duur van de gevangenisstraf voor doodslag en de maximale duur van de tijdelijke gevangenisstraf voor moord verkleind.

Tijdens het debat in de senaat, bleek dat de voorstanders van het wetsvoorstel het eens waren met de regering: het verschil tussen het strafmaximum voor doodslag en moord moet kleiner. De critici waren daarentegen van mening dat met de verhoging van één maximumstraf de balans tussen de verschillende strafmaten binnen het wetboek van strafrecht wordt verstoord. Daarom diende senator Veldhoen (GroenLinks) een motie in die de regering verzoekt om systematisch onderzoek te laten uitvoeren naar de effecten van de stapeling van wetten. Veldhoen wil dat daarbij in het bijzonder de gevolgen voor de effectiviteit en proportionaliteit van het strafrechtelijke sanctiestelsel worden onderzocht, zowel in Nederland als in een Europees (rechts-)vergelijkend perspectief. De minister had de motie ontraden omdat er al jaarlijks onderzoek wordt gedaan naar straffen in Nederland, ook in internationaal perspectief. De - hoofdelijke - stemming over de motie is over twee weken.

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van het wettelijk strafmaximum van doodslag (verhoging wettelijk strafmaximum doodslag)

Bron: www.eerstekamer.nl

Laatste nieuws