De Eerste Kamer heeft op 18 juni 2024 de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) aangenomen. De wet biedt een juridische basis voor verwerking van persoonsgegevens door samenwerkingsverbanden.

De fracties van BBB, VVD, CDA, D66, PVV, ChristenUnie, JA21, SGP, 50PLUS en OPNL en het lid Crone (GroenLinks-PvdA) stemden voor de wet. De fracties van GroenLinks-PvdA, PvdD, SP, FVD en Volt stemden tegen. Een motie van Volt met een verzoek aan de regering om de samenwerkingsverbanden actief te wijzen op effectieve anti-discriminatie maatregelen en -trainingen, om te voorkomen dat de uitvoering van de wet leidt tot ongelijke behandeling en discriminatie, werd verworpen. De wet heeft betrekking op vier bestaande samenwerkingsverbanden:

  • de Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH’s) als het gaat om complexe problemen die het straf-, zorg- en gemeentelijke domein overstijgen, bijvoorbeeld huiselijk geweld, (jeugd)criminaliteit en onbegrepen, ernstig verward gedrag;
  • de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s) in de strijd tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit;
  • het Financieel Expertisecentrum (FEC) heeft als doel om de integriteit van de financiële sector te versterken en om daarmee de illegale geldstromen in en door Nederland terug te dringen;
  • de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV) stelt rapportages op waaruit kan worden opgemaakt waar mogelijk crimineel of fiscaal ontdoken vermogen wordt verborgen.

Bron: www.eerstekamer.nl

Laatste nieuws