De EU-wetgevers hebben op 6 februari 2024 een voorlopig akkoord bereikt over regels om gendergerelateerd geweld te bestrijden en de slachtoffers ervan te beschermen, vooral vrouwen en slachtoffers van huiselijk geweld. Het voorstel harmoniseert de wetgeving en het strafrecht over uiteenlopende vormen van geweld tegen vrouwen in de lidstaten.

De nieuwe richtlijn moet de volgende misdrijven in de hele EU strafbaar gaan stellen:

  • vrouwelijke genitale verminking;
  • gedwongen huwelijken;
  • het zonder wederzijds goedvinden delen van intieme beelden;
  • cyberstalking;
  • cyberintimidatie;
  • cyberaanzetten tot haat of geweld.

Daarnaast introduceert de richtlijn verzwarende omstandigheden, zoals het herhaaldelijk uitoefenen van geweld tegen vrouwen, het plegen van geweld tegen een kwetsbaar persoon of kind en het gebruik van extreem geweld.

Bronnen:  www.europarl.europa.eu en www.consilium.europa.eu

Laatste nieuws