De Europese Commissie heeft op 21 december 2023 besloten om Nederland aanmaningbrieven te sturen wegens het niet volledig omzetten van de Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (Kaderrichtlijn afvalstoffen), de bepalingen van de Seizoenarbeidersrichtlijn (Richtlijn 2014/36/EU) en om aan de Richtlijn (EU) 2022/738 betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg te voldoen.

De gewijzigde Kaderrichtlijn afvalstoffen bevat juridisch bindende doelstellingen voor afvalrecycling en de vermindering van het storten van afval. Ze verplicht de lidstaten ook om hun afvalbeheersystemen en de efficiƫntie van het hulpbronnengebruik te verbeteren. De tekortkomingen van Nederland hebben betrekking op het verlies van de status van afvalstof, enkele aspecten van de algemene minimumeisen voor regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en de regels voor de berekening van de verwezenlijking van de doelstellingen. De Seizoenarbeidersrichtlijn heeft tot doel te zorgen voor eerlijke en transparante regels voor de toelating van seizoenarbeiders uit derde landen tot de EU. Volledige naleving van de Seizoenarbeidersrichtlijn is een belangrijke voorwaarde om de voor seizoenarbeid benodigde arbeidskrachten naar de EU te lokken. Dit kan ook helpen irreguliere migratie terug te dringen. Onder meer Nederland heeft een aantal verplichtingen uit hoofde van de richtlijn onjuist omgezet of niet uitgevoerd. Ook is de Commissie van mening dat Nederland heeft nagelaten om aan de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen voor de EU-voorschriften inzake gehuurde voertuigen te voldoen.

Bronnen: www.ecer.minbuza.nl en www.ec.europa.eu

Laatste nieuws