Vanaf 15 april 2020 is het mogelijk om bij de belastingkamer van de Hoge Raad digitaal te procederen in zaken waarin cassatieberoep wordt ingesteld tegen uitspraken van rechtbanken, gerechtshoven, de CRvB, het CBb en van Caribische gerechten die zijn gedaan op of na die datum.

Digitaal procederen in belastingzaken wordt verplicht voor beroepsmatige rechtsbijstandsverleners, vertegenwoordigers van bestuursorganen en niet-natuurlijke personen. Voor natuurlijke personen en ‘kleine verenigingen’ die niet worden vertegenwoordigd door een derde die beroepsmatig rechtsbijstand verleent, is die verplichting er niet en kan vrijwillig digitaal worden geprocedeerd.

Partijen die digitaal procederen kunnen hun beroepschrift digitaal indienen, 24/7 het digitale dossier inzien en stukken uploaden en downloaden. De ontvangst van stukken wordt meteen bevestigd en zodra er iets wijzigt in het dossier wordt automatisch een melding verstuurd via e-mail. Toegang tot het webportaal is mogelijk via DigiD voor natuurlijke personen, via de Advocatenpas en gemachtigdenpas voor advocaten en via eHerkenning (minimaal niveau 3) voor anderen.

 

Bron: rechtspraak.nl

Laatste nieuws