Bitcoins, mijnbouwschade, het app-verbod op de fiets: in welke onderwerpen was de (digitale) NJB-lezer dit jaar het meest geïnteresseerd?

Op NJBlog werden de volgende artikelen het meest gelezen: 

 

1. Het opzetbegrip en de juridische taalgemeenschap, Roderik Otten (scriptie)

2. Is het nieuwe ‘appverbod op de fiets’ wel verbindend?, Joep Lindeman

3. Wanneer is een verdragsbepaling eenieder verbindend?, Wendy Guns (scriptie)

4. Schuldig tot het tegendeel bewezen is, Geerke van der Bruggen

 

Op Navigator werden deze artikelen het meest geraadpleegd:

 

1. De kwalificatie van bitcoins, Tycho de Graaf (NJB 2019/2)              

2. Mijnbouwschade in Groningen, Ruth de Bock (NJB 2019/3)   

3. De besturing van de Rechtspraak: dat kan beter, Frits Bakker (NJB 2019/1133)     

4. Strafbaarstelling van groepsbelediging en haatzaaien afschaffen?, Esther Janssen (NJB 2016/340)               

5. Voorsorteren op de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Hester de Vries & Maarten Goudsmit (NJB 2016/1077)  

6. Algoritmische rechts toepassing in de democratische rechtsstaat, Marlies van Eck, Mark Bovens & Stavros Zouridis              (NJB 2018/2101

7. Constitutionele toetsing in een weerbare democratische rechtsstaat, Paul van Sasse van Ysselt (NJB 2019/363)       

8. Het Urgenda-vonnis/-arrest is (g)een politieke uitspraak (bis), Pierre Lefranc (NJB 2019/474)    

9. Een vergeten jarige, Bob Assink & Raymond Schlössels (NJB 2019/1134)         

10. Plan Dekker: een nieuwe leemte in de rechtshulp, Jan Westhoff (NJB 2019/199)     

Laatste nieuws