In de politiek en in de media gaat het vaak over problemen in de wetenschap. De werkdruk moet omlaag, er moet meer geld komen voor onderzoek en onderwijs en er wordt te veel tijd besteed aan het schrijven van onderzoeksvoorstellen met een lage kans op succes. Maar hoe denken onderzoekers zelf over de toekomst van de wetenschap en hoe het geld verdeeld moet worden? Moet er meer geld naar vaste contracten, meer beurzen voor excellente onderzoekers of juist meer geld voor onderzoek in teamverband? De Jonge Akademie van de KNAW organiseert samen met Populytics een landelijke raadpleging om duizenden onderzoekers, van startende tot ervaren, de kans te geven om hierover een advies te geven aan de politiek.

'Er moet meer geld naar de wetenschap!' Peter Duisenberg (voorzitter van UNL), Marcel Levi (voorzitter NWO), maar ook vele Kamerleden roepen het Kabinet op om fors te investeren in het hoger onderwijs. Zij baseren zich onder meer op een onderzoek van PwC waaruit bleek dat universiteiten te maken hebben met een structureel tekort van 1,1 miljard euro. Welke keuzes zouden wetenschappers zelf maken, als zij het voor het zeggen hadden? Tot en met 1 juli 2022 kunnen zij de politiek en universiteitsbestuurders adviseren over de toekomst van de wetenschapsfinanciering in Nederland. Deze raadpleging stelt de overheid in staat om het systeem van onderzoeksfinanciering af te stemmen op voorkeuren van onderzoekers.

Raadpleging

De Jonge Akademie heeft in samenwerking met TU Delft startup Populytics een raadpleging ontworpen waarmee wetenschappers als het ware op de stoel van de beleidsmakers worden gezet. Het keuzevraagstuk van de overheid wordt nagebootst in een online omgeving. Deelnemers krijgen 11 opties te zien waar de overheid geld aan zou kunnen besteden. Vervolgens kunnen ze per optie aangeven hoeveel van het beschikbare budget ernaartoe moet. Bij alle opties is te zien wat de slaagkans is, hoeveel tijd de aanvraagprocedure kost, wat ermee gerealiseerd kan worden.

Deelnemende wetenschappers krijgen uitgebreid de mogelijkheid om hun keuzes te motiveren en te nuanceren en dit levert een scherp beeld op van hun waarden, zorgen en de kansen die zij zien. Ook kunnen deelnemers advies geven over veranderingen die volgens hen moeten worden doorgevoerd om – los van de financiering – de wetenschap te verbeteren.

Bruikbaarheid van de resultaten

Na afloop kan worden vastgesteld welke waarden verschillende groepen wetenschappers delen en hoe deze waarden kunnen worden vertaald naar beleid. Dit levert beleidsmakers concrete handelingsperspectieven op. De Jonge Akademie en Populytics vatten de uitkomsten van de raadpleging samen en communiceren de resultaten met universiteitsbesturen, geldverstrekkers, en de politiek.

Methode ontwikkeld door Nederlandse wetenschappers

De raadplegingsmethode die wordt toegepast is de Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). Deze methode is ontwikkeld door Nederlandse wetenschappers en eerder toegepast om Kamerleden te adviseren over Klimaatbeleid (www.tudelft.nl/klimaatraadpleging) en de versoepeling van coronamaatregelen https://www.tudelft.nl/covidexit. Toen adviseerden 30.000 Nederlanders binnen een week hun overheid over dit onderwerp.

 

Meedoen?

Wie mee wil doen aan de raadpleging vindt deze hier: https://onderzoeksfinanciering.raadpleging.net/

 

 

Laatste nieuws