Het dashboard Criminaliteit en Recht geeft de meest actuele cijfers over de stand van criminaliteit, rechtshandhaving en veiligheid in Nederland. Het dashboard is een gezamenlijk initiatief van de Rechtspraak, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Openbaar Ministerie (OM) en de Politie, in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het dashboard is bedoeld als kerncijferplatform en geeft betrouwbare, eenduidige, kwantitatieve informatie over de strafrechtketen voor iedereen die hierin geïnteresseerd is. Op het dashboard zijn de meest actuele cijfers op het gebied van criminaliteit, rechtshandhaving en veiligheid in Nederland terug te vinden. Cijfers die op verschillende plekken zijn gepubliceerd, worden op deze website met visualisaties bijeengebracht. De publicatie Criminaliteit en Rechtshandhaving (C&R) van het WODC vormt hierbij de basis. De cijfers zijn ondergebracht in zes thema’s: preventie, slachtofferschap, opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging.

 

Detailniveau

Bovenaan een themapagina staan de ontwikkelingen op hoofdniveau. Vervolgens kan doorgeklikt worden voor nadere onderverdeling en/of uitsplitsing op detailniveau. De komende jaren wordt het aantal opgenomen kerncijfers (en de detaillering daarvan) verder uitgebreid. Daarnaast zal ook het aantal betrokken organisaties groeien. Hierdoor neemt de verschafte informatie toe en verbetert de kwaliteit van de gegevens steeds verder.

 

Het dashboard is hier te vinden: https://criminaliteit-en-recht.nl/

 

Laatste nieuws