Een echtpaar krijgt extra bijstand van de gemeente ter compensatie van het niet-ontvangen van het maximale toeslagenbedrag. Dat oordeelde de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op 27 september 2022.

De man ontvangt een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze uitkering is lager dan de bijstandsnorm voor gehuwden. Daarom ontvangt het echtpaar aanvullende bijstand van de gemeente. Maar door een gebrekkige afstemming van fiscale regelingen ontvangt het echtpaar minder toeslagen dan wanneer het alleen bijstand zou krijgen. Het netto-inkomen van het echtpaar komt daardoor onder het bestaansminimum. De gemeente Arnhem moet het verschil compenseren via de algemene bijstand.

Geen oplossing

Ongeveer 5.000 huishoudens met een netto-inkomen op het sociaal minimum ontvangen niet de maximale toeslagen. Een oplossing hiervoor is nog niet gevonden. Wel zou voor het einde van 2020 een rapport verschijnen met verdere verkenningen van specifieke oplossingen. Dit rapport is nog niet verschenen. De CRvB heeft de staatssecretarissen van Financiƫn gevraagd naar de stand van zaken. Ze hebben geantwoord dat zij niet kunnen vooruitlopen op de aangekondigde verkenningen van specifieke oplossingen. De staatssecretarissen zien geen ruimte om de hardheidsclausule van artikel 47 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen toe te passen.

Compensatie door gemeente

De Participatiewet biedt de mogelijkheid om aanvullende bijstand te verlenen. Een gemeente is verplicht om de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen af te stemmen op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van een burger. In zeer bijzondere situaties kan in individuele gevallen de bijstand worden verhoogd of verlaagd. De CRvB oordeelt dat de situatie van het Arnhemse echtpaar zeer bijzonder is en dat de gemeente het verschil moet compenseren.

ECLI:NL:CRVB:2022:1952

Bron: www.rechtspraak.nl

Laatste nieuws