In 2017 werd ruim één op de zeven Nederlanders van 15 jaar en ouder slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit, zoals gewelds-, vermogens- of vandalismedelicten. Dit is minder dan in 2016 en veel minder dan in 2007, toen nog bijna 1 op 4 Nederlanders slachtoffer werd. De totale geregistreerde criminaliteit daalde verder in 2017. 

De politie registreerde in dit jaar 831.000 misdrijven, dat is ruim een derde minder dan de 1,3 miljoen in 2007. De politie registreerde ook minder verdachten bij deze misdrijven: 245.000 in 2017, een halvering in vergelijking met 2007. Omdat sommige personen in een jaar meer dan éénmaal verdacht zijn, gaat het om een kleiner aantal verschillende personen, namelijk 170.000. Het Openbaar Minis-terie handelde in 2017 183.000 zaken af; in 2007 bedroeg dit aantal 258.000. Ruim de helft van de zaken in 2017 was een dagvaarding, bijna één op de vijf was een onvoorwaardelijk sepot, 18% een strafbeschikking, 5% een transactie en eveneens 5% een voorwaardelijk sepot. In 2017 deed de rechter 93.000 misdrijfzaken af, 29% minder dan in 2007 en 2% minder dan in 2016. Vermogensmisdrijven en gewelds- en seksuele misdrijven vormden samen meer dan de helft van de zaken (57%). De rechter verklaarde de verdachte in 89% van de zaken schuldig, in 2007 was dit nog 93%. De vrijheidsstraf is de laatste jaren de meest opgelegde hoofdstraf. Het aantal door het OM opgelegde sancties daalde even sterk als de door de rechter opgelegde sancties (-33%) terwijl het aantal door de politie opgelegde sancties sterker daalde (-59%).

Dat zijn enkele voorbeelden van de bevindingen die in deze 15e editie van Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), de Raad voor de rechtspraak en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn opgenomen. C&R brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. Het is onderverdeeld in de volgende thema's: Het Nederlandse strafrechtssysteem, Criminaliteit en slachtofferschap, Misdrijven en opsporing, Vervolging, Berechting, Tenuitvoerlegging van sancties, De strafrechtsketen in samenhang, Overtredingen, Kosten van criminaliteit en Nederland in internationaal perspectief. 

Laatste nieuws