Het ministerie van Financiën gaat de praktijk van het afgeven van rulings met een internationaal karakter en de inhoud ervan herzien. Staatssecretaris Snel van Financiën nodigt betrokkenen uit om de komende weken met hem mee te denken over de toekomst van deze praktijk. Doel is dat er 1 januari 2019 duidelijkheid is over welke maatregelen verder worden uitgewerkt. 

In de afgelopen maanden zijn er door het ministerie van Financiën met behulp van een externe adviesgroep verschillende opties voor de herziening in kaart gebracht. Er wordt nog geen keuze gemaakt voor een van de opties. Iedereen kan aan de hand van een aantal vragen via internetconsultatie.nl/rulingpraktijk tot 20 september een bijdrage leveren aan de herziening.

Nationaal en internationaal opererende bedrijven, maar ook individuen en kleine ondernemers, kunnen met een ruling vooraf duidelijkheid krijgen over de wijze van belastingheffing. Dit is een belangrijk onderdeel van het Nederlands vestigingsklimaat en het toezicht van de Belastingdienst. Wel is het de vraag of deze zekerheid vooraf nog moet worden gegeven aan bedrijven die een beperkte bijdrage leveren aan de reële economie. Daarom zijn onder andere verschillende opties in kaart gebracht voor een verscherping van de zogenaamde substance-eisen. Dit zijn eisen die worden gesteld aan de fysieke aanwezigheid in Nederland van een bedrijf, bijvoorbeeld dat tenminste de helft van het bestuur in Nederland woont. Deze eisen worden nu in bepaalde, maar nog niet alle gevallen gesteld.

Opties zijn bijvoorbeeld deze eisen te stellen voor alle rulings met internationaal karakter of de eisen verder te verzwaren door bijvoorbeeld regels op te stellen over het aantal werknemers dat in Nederland relevant werk verricht. Ook is gekeken in hoeverre het geven van zekerheid vooraf nog steeds passend is voor alle structuren die bedrijven opzetten. Een optie kan bijvoorbeeld zijn om helemaal geen rulings meer af te sluiten met bedrijven die grotendeels gevestigd zijn in landen op een zogenaamde zwarte lijst van belastingparadijzen. Daarnaast is gekeken of voor alle rulings een maximale looptijd moet gelden. Tot slot zijn opties in beeld gebracht over hoe je nog meer transparantie kan geven over de rulingpraktijk en is gekeken naar het proces van afgifte van rulings.

Het ministerie belooft de reacties mee te nemen in de definitieve plannen rondom de herziening, die naar verwachting in het najaar naar de Tweede Kamer worden gestuurd. De veranderingen kunnen vervolgens vanaf 1 januari 2019 verder worden uitgewerkt.

Bron: Ministerie van Financiën

 

 

Laatste nieuws