De Commissie van Beroep van Kifid heeft deze week uitspraak gedaan in twee klachtzaken over hoge rentetarieven voor een doorlopend krediet van Interbank. In beide beroepsprocedures oordeelt de Commissie van Beroep dat consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

Bij het aangaan van een doorlopend krediet kan de bank een lagere of hogere kredietvergoeding hanteren dan de gemiddelde marktrente. Op dat moment wordt de prijs van het doorlopend krediet bepaald. Met het sluiten van de kredietovereenkomst stemt de consument in met het aangeboden rentetarief. Daarmee is ook het verschil vastgelegd tussen de individuele kredietvergoeding en het gemiddelde rentetarief in die markt, aldus de Commissie van Beroep. De bank is gehouden om dat verschil te handhaven en zo het rentetarief gedurende de looptijd in de pas te laten lopen met de marktrente, zo blijkt uit beide uitspraken.

In beide klachtzaken hebben consumenten zich beklaagd over de hoge rentetarieven voor een doorlopend krediet bij Interbank. Kernvraag voor de Commissie van Beroep in beide beroepsprocedures is: Wat mochten consumenten redelijkerwijs bij het sluiten van het doorlopend krediet verwachten dat de bank zou doen bij rentewijzigingen? Mocht de bank de rente aanpassen zoals zij heeft gedaan?

Lees verder op de website van het Kifid. 


Laatste nieuws