Minister Weerwind van Rechtsbescherming heeft op 23 januari 2023 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met aangepaste plannen voor vernieuwing van het stelsel voor rechtsbijstand.

De minister schrijft dat hij in aanvulling op de koerswijziging zoals beschreven in de zevende voortgangsrapportage tot de conclusie is gekomen dat een nadere bijstelling van de oorspronkelijke plannen noodzakelijk is. De minister schrapt het plan dat rechtzoekenden zich altijd eerst moeten melden bij het Juridisch Loket voordat ze gesubsidieerde rechtsbijstand kunnen krijgen. Dit voornemen botst met het uitgangspunt dat mensen met hun probleem moeten kunnen aankloppen bij verschillende dienstverleners. Daarnaast ziet de minister af van de invoering van rechtshulppakketten. De ontwikkelingen van deze pakketten blijkt zeer complex. Ze zijn in de praktijk niet goed bruikbaar en er is weinig draagvlak voor bij de professionals die ermee moeten werken. De achterliggende doelstelling van een betere kwaliteit van dienstverlening en een doelmatig stelsel blijven onverminderd overeind. De minister wil deze doelen bereiken binnen het bestaande systeem van forfaitaire vergoedingen. Eerder al maakte de minister bekend dat bellen met het Juridisch Loket met ingang van dit jaar gratis is geworden. Verder wordt subsidieregeling voor de beroepsopleiding sociale advocatuur dit jaar verlengd. De regeling is bedoeld om jonge aanwas in de sociale advocatuur te stimuleren en heeft de afgelopen twee jaar tot 202 advocaat-stagiaires geleid. Komende zomer worden ook de vergoedingen van de reiskosten van rechtsbijstandverleners aangepast.

Vervolg stelselvernieuwing rechtsbijstand

Bron: www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws