Er is mogelijk een ‘blinde vlek’ voor delinquente meisjes in de strafrechtsketen. Het lijkt erop dat ze minder snel in beeld komen als verdachte en in de strafrechtketen worden ze bewust of onbewust anders gezien en bejegend dan jongens. Dat staat in een op 27 maart 2023 gepubliceerd verkennend onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en de Vrije Universiteit (VU).

Het onderzoek laat verder zien dat meisjes mogelijk andere delicten plegen en andere rollen vervullen dan jongens. Ze hebben ieder wellicht een eigen aanpak nodig voor resocialisatie. Kennis over hun delinquente gedrag en de aanpak daarvan is nog beperkt. Daarom is de aanbeveling om meer te investeren in het verkrijgen en vergroten van kennis over delinquente meisjes. Meer kennisontwikkeling kan bijdragen aan een gelijkwaardiger strafrechtproces voor meisjes en jongens. Het verkennende onderzoek is niet zonder meer te generaliseren naar alle delinquente meisjes (leeftijd 12 t/m 27 jaar). Meer verdiepend en herhaaldelijk onderzoek is nodig om de bevindingen te kunnen duiden.

Verschillende betrokkenheid

Zowel jongens als meisjes melden vaker zelf betrokkenheid bij delicten dan dat zij daadwerkelijk bij politie in beeld zijn, maar bij meisjes is dit verschil groter dan bij jongens. Meisjes en jongens verschillen in het type delict dat ze plegen. Meisjes zijn bijvoorbeeld minder vaak betrokken bij geweldsdelicten. Meisjes lijken bij oplichting en afpersing een sociale of faciliterende rol te hebben. Het komt voor dat meisjes die als verdachte in beeld zijn anders worden bejegend dan jongens. Deels komt dit doordat meisjes zich anders opstellen in het contact met professionals (kwetsbaarder, communicatiever en meer open ten opzichte van het delict en de context ervan). Deels is dit ook te relateren aan het gedrag van professionals die aangeven soms meer moeite te doen om bij meisjes die verdachte zijn een veilige sfeer te creëren.

Meisjescriminaliteit - Een onderzoek naar de kenmerken en risicofactoren van delinquente meisjes en jongvolwassen vrouwen in algemene, politie- en justitiële populaties

Bron: www.wodc.nl

Laatste nieuws