De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 22 december 2023 geoordeeld dat de gaswinning uit het Groningenveld in de periode van oktober 2023 tot oktober 2024 voorlopig niet op nul hoeft te worden gesteld. Onder meer de provincie Groningen, de Veiligheidsregio Groningen en de Groninger Bodem Beweging hadden de voorzieningenrechter verzocht om het besluit van de Staatssecretaris van EZK voorlopig te schorsen, totdat de Afdeling definitief uitspraak zaak doet.

De gaswinning in Groningen is met ingang van 1 oktober 2023 gestopt. Slechts in bijzondere situaties, zoals extreme kou, wil de staatssecretaris tijdelijk en beperkt gas kunnen winnen. Het gaat dan om het tijdelijk opstarten van een of meer productielocaties en het op de waakvlam brengen als zeer strenge kou is voorspeld. De Groningse overheden vinden dit scenario onduidelijk en innerlijk tegenstrijdig en de Groninger Bodem Beweging vindt dat er onder geen enkele omstandigheid meer gas uit het Groningenveld mag worden gewonnen.

Arrest

De voorzieningenrechter van de Afdeling ziet geen aanleiding om het besluit van de staatssecretaris te schorsen. Zo is er op dit moment geen geschikt alternatief voor de tijdelijke inzet van het Groningenveld in een noodsituatie, is niet onduidelijk of tegenstrijdig hoeveel gas er maximaal mag worden gewonnen bij extreme kou en heeft het besluit geen significante invloed op de veiligheid in het aardbevingsgebied. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter hebben de inwoners van het aardbevingsgebied een groot belang bij een zo spoedig mogelijke definitieve beƫindiging van de gaswinning uit het Groningenveld. Maar de staatssecretaris moet ook het belang van leveringszekerheid betrekken bij zijn besluit. Dit belang brengt mee dat de gaswinning uit het Groningenveld dit gasjaar, dat loopt van oktober 2023 tot oktober 2024, nog niet onvoorwaardelijk op nul kan worden gesteld.

ECLI:NL:RVS:2023:4721

Bron: www.raadvanstate.nl

Laatste nieuws