De Belastingdienst gaat het opleggen van definitieve aanslagen voor de jaren 2021 en 2022 en het afhandelen van bezwaarschriften box 3 over de jaren 2017 tot en met 2022 aanhouden tot een nieuw arrest van de Hoge Raad. Dat meldt het ministerie van Financiën op 20 april 2023.

Het gaat alleen om aanslagen met box 3-inkomen dat bestaat uit meer dan alleen banktegoeden, zoals inkomsten uit aandelen of vastgoed. Op dit moment lopen er meerdere cassatieprocedures bij de Hoge Raad waarin de vraag centraal staat of het rechtsherstel in box 3 voldoende in lijn is met het Kerstarrest. De uitkomst van deze procedures kan van belang zijn voor de vaststelling van aanslagen met box 3-inkomen. En voor de uitkomst van bezwaarprocedures tegen deze aanslagen. Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad arrest zal wijzen. Voorlopige aanslagen inkomstenheffing 2021 en 2022 worden wel opgelegd. De Wet rechtsherstel box 3 is hierbij het kader. Dit geldt zowel voor de voorlopige aanslagen die leiden tot een teruggaaf als voor de voorlopige aanslagen die leiden tot een te betalen bedrag. Verzoeken om herziening van een voorlopige aanslag en bezwaarschriften tegen eerdere afwijzing van zo’n verzoek, zullen ook worden aangehouden.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws