De beantwoording van informatieverzoeken Wet open overheid (Woo) duurde in 2023 gemiddeld 172 dagen. Dat is een verdere stijging ten opzichte van 2022 (167 dagen) en ver boven de wettelijk maximale termijn van 42 dagen. Dat staat in het op 13 februari 2024 aan de Tweede Kamer aangeboden onderzoek van Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI), Open State Foundation en de Universiteit van Amsterdam (UvA).

De beantwoordingstermijnen verschillen sterk van ministerie tot ministerie, met OCW als snelste (91 dagen) en Financiën als traagste (239 dagen). Gemiddeld komen de termijnen voor ieder ministerie ver boven de wettelijke termijn. Die is 28 dagen, met de mogelijkheid van verlenging (indien omvang of gecompliceerdheid van de informatie een verlenging rechtvaardigt) met 14 dagen. De afhandelingstermijnen worden ook steeds langer in plaats van korter. In totaal werden 83% van de informatieverzoeken aan de ministeries buiten de wettelijke termijn afgehandeld, net als het jaar daarvoor. Ter vergelijking: het Verenigd Koninkrijk dat de afhandeling van informatieverzoeken wel gedetailleerd bij houdt in een voor iedereen toegankelijk dashboard (en dat per inwoner veel meer verzoeken krijgt) lukt het juist om 80 à 90% van de informatieverzoeken binnen termijn af te handelen. Uit het onderzoek blijkt dat er afgelopen jaar meer Woo-verzoeken zijn ingediend bij de ministeries: 1.762 ten opzichte van 1.125 in 2022. Het ministerie van LNV kreeg veruit de meeste verzoeken. Er zijn in totaal meer pagina’s aan informatie geopenbaard, maar de meerderheid van de Woo-verzoeken is, net als afgelopen jaren, relatief beperkt in omvang: 56% kan met minder dan 50 pagina’s worden beantwoord. De exemplarische Woo-beantwoording (de mediaan) komt uit op 24 pagina’s geleverde en deels gelakte informatie.

Blaadjes op het spoor – Analyse afhandeling Woo-verzoeken 2023

Bron: www.openstate.eu

Laatste nieuws