Er is in de laatste jaren steeds meer aandacht voor arbeidsuitbuiting, maar een effectieve en afschrikwekkende aanpak in Nederland faalt. Daders gaan vrijuit en slachtoffers worden niet geholpen. Uit een analyse van de Tilburg University blijkt dat de mogelijkheden die artikel 273f Sr biedt onvoldoende benut zijn in de praktijk.

Veel situaties van arbeidsuitbuiting worden niet gesignaleerd, waardoor slachtoffers onnodig lang in een uitbuitingssituatie vastzitten. Er komen weinig zaken voor de rechter en als ze al voorkomen leidt het zelden tot een strafrechtelijke vervolging. Een van de redenen hiervoor is de gecompliceerdheid van de wet. Het wetsartikel arbeidsuitbuiting is het langste en meest gecompliceerde wetsartikel uit het Wetboek van Strafrecht.

De analyse van de uitleg van arbeidsuitbuiting in Nederland is gedaan in opdracht van vakbond FNV en CoMensha, het landelijk Coördinatiecentrum tegen mensenhandel. Ina H.R. Hut, directeur-bestuurder van CoMensha: “Uit deze analyse blijkt enerzijds dat de mogelijkheden die artikel 273f Sr biedt onvoldoende benut zijn in de praktijk. Anderzijds blijkt dat aanpassing van 273f op punten wenselijk is en verwelkomen we het traject voor wetswijziging dat is ingezet door het ministerie van JenV.”

Arbeidsuitbuiting onder de loep

In het onderzoek stond de vraag centraal hoe invulling wordt gegeven aan de bestanddelen van artikel 273f Sr en in hoeverre de strafbaarstelling en de vervolging van arbeidsuitbuiting in Nederland in overeenstemming is met internationale verplichtingen. Conny Rijken, hoogleraar Mensenhandel en Globalisering aan Tilburg University en Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en onderzoeker dr. mr. Eefje de Volder analyseerden hiervoor OM brieven (voortijdige beëindigingen en sepots) met betrekking tot mogelijke arbeidsuitbuitingszaken (2014-2021) en deden een uitgebreide jurisprudentieanalyse naar arbeidsuitbuitingszaken in verschillende aanleg (2015-2021).

Arbeidsuitbuiting onder de loep - Een analyse van de uitleg van arbeidsuitbuiting in Nederland

Bron: www.comensha.nl

Laatste nieuws