De Raad van de EU en het Europees Parlement hebben op 23 januari 2023 een voorlopig akkoord bereikt over uitbreiding van Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan met gedwongen huwelijken, illegale adoptie en gedwongen draagmoederschap.

Onder mee draagmoederschap, gedwongen huwelijken en illegale adoptie komen onder de definitie van mensenhandel te vallen. Bij draagmoederschap gaat het om dwingen of misleiden van vrouwen. Door deze vormen van mensenhandel in de EU-wetgeving op te nemen, worden ze als ernstige uitbuiting erkend. De nieuw opgenomen vormen van uitbuiting worden strafbaar met een maximumstraf van minstens 5 jaar gevangenis, of minstens 10 jaar gevangenis bij verzwarende omstandigheden. De Raad en het Parlement besloten ook het mogelijke versterkende effect van informatie- en communicatie¬≠technologie√ęn (ICT) als verzwarende omstandigheid op te nemen in de wetgeving. Hieronder valt (het mogelijk maken van) de verspreiding via ITC van beelden, video's of vergelijkbaar materiaal van seksuele aard waarbij het slachtoffer betrokken is. Ook de sancties voor rechtspersonen, zoals ondernemingen, die aansprakelijk worden gesteld voor mensenhandel, worden aangescherpt. Zo wordt het mogelijk hun overheidsfinanciering te weigeren (bv. aanbestedingsprocedures, subsidies, concessies en vergunningen) en vergunningen en machtigingen in te trekken voor activiteiten die tot het delict hebben geleid.

Bron: www.consilium.europa.eu

Laatste nieuws