Uit de op 21 februari 2024 gepubliceerde update van de Nationale Drug Monitor (NDM) van het Trimbos-instituut en het WODC blijkt dat in de afgelopen jaren het Openbaar Ministerie minder zaken met betrekking tot softdrugs heeft behandeld. De omvang van de CBR-maatregelen tegen alcohol en drugs in het verkeer is weer bijna terug op het niveau van voor de coronapandemie.

Binnen het totaal aantal onderzoeken naar georganiseerde drugscriminaliteit daalde het aandeel strafrechtelijke onderzoeken naar grootschalige hennepteelt van 19% in 2020 naar 10% in 2022. Het aandeel softdrugszaken in het totaal aantal Opiumwetzaken dat bij het Openbaar Ministerie instroomde, is sinds 2016 (54%) gedaald tot 42% in 2021 en 36% in 2022. Er is dus sprake van een algemene afname van de geregistreerde softdrugsproblematiek. Die is mogelijk het gevolg van beperkte opsporingscapaciteit en een verschuiving van prioriteiten in de strafrechtketen: van optreden tegen softdrugs naar de aanpak van harddrugs.

CBR-maatregelen voor alcohol in verkeer

Ten opzichte van de jaren ervoor steeg in 2022 het aantal meldingen van de politie vanwege alcohol- of drugsovertredingen, gevaarlijk rijgedrag of een vermoeden van ongeschiktheid om te rijden door een medische aandoening. Ook het aantal onderzoeken dat het CBR in 2022 instelde naar de rijgeschiktheid naar aanleiding van mogelijk problematisch alcoholgebruik en drugsgebruik, was hoger dan in de jaren ervoor. Daarnaast legde het CBR in 2022 vaker de licht educatieve maatregel alcohol en verkeer (LEMA) en de educatieve maatregel alcohol en verkeer (EMA) op dan in de twee jaren ervoor. Hiermee komt de omvang van de opgelegde CBR-maatregelen weer bijna op het niveau van voor de coronapandemie.

Nationale Drug Monitor - update 2023

Bron: www.wodc.nl

Laatste nieuws