Advocaten zijn gematigd positief als hen wordt gevraagd hoe het is gesteld met de rechterlijke onafhankelijkheid in Europa. Dat blijkt uit een enquête van het Europees Netwerk van Raden voor de Rechtspraak (ENCJ) en de Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE). De gegevens van de ENCJ/CCBE-enquête over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht onder advocaten zijn nu beschikbaar in een afzonderlijk rapport. Net als de enquête onder rechters over hun eigen onafhankelijkheid, werd de enquête begin 2019 gehouden.

De enquête is matig geslaagd, volgens de ENCJ, omdat het moeilijk bleek om advocaten te laten deelnemen, ondanks de inspanningen van de ENCJ, CCBE en nationale balies. Bijgevolg kunnen de resultaten niet worden gepresenteerd voor alle landen die hebben deelgenomen en moeten de gepresenteerde resultaten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd

De belangrijkste conclusies zijn de volgende:
1. Op een 10-puntsschaal beoordelen advocaten de onafhankelijkheid van de rechters in hun land gemiddeld tussen 5.2 en 9.0. De meeste landen krijgen een positieve score, maar verscheidene scoren net boven de 6.
2. Over het algemeen zijn de advocaten kritischer dan de rechters, over het geheel genomen en op de meeste aspecten van onafhankelijkheid.
3. Vooral met betrekking tot de benoeming en promotie van rechters zijn veel advocaten van mening
dat dergelijke beslissingen niet alleen zijn gebaseerd op bekwaamheid en ervaring.
4. Wat een aspect van verantwoording betreft, is het aanpakken van rechterlijke corruptie door de gerechtelijke autoriteiten door advocaten in veel landen als niet effectief beschouwd.

Advocaten uit het Verenigd Koninkrijk geven rechters met een 9 de hoogste score. Daarna volgen Zweden, Noorwegen en Ierland – allen met een 8,2. Nederland maakt met een 7,7 de top 5 compleet. Daarbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat het aantal Nederlandse respondenten erg laag is (53) en er daarom geen harde conclusies aan dit cijfer kunnen worden verbonden.

In Hongarije, Griekenland Cyprus en Slowakije zijn advocaten met scores tussen de 5,1 en 5,5 het minst positief over de onafhankelijkheid van de rechtspraak

Bron: encj.eu en rechtspraak.nl. Het hele rapport is hier te lezen.

Laatste nieuws