De Adviesraad Migratie heeft op 11 november 2022 een signalering gepubliceerd over de maatregelen van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van de asielopvangcrisis in Ter Apel. De adviesraad constateert dat de overheid met een beroep op ‘nood breekt wet’ maatregelen neemt die het recht op gezinsherenging van vluchtelingen belemmeren.

Het kabinet heeft op 26 augustus 2022 maatregelen aangekondigd om de asielopvangcrisis het hoofd te bieden. Deze maatregelen - de verlenging van beslistermijnen en de invoering van een wachttermijn - lossen de structurele problemen niet op. De maatregelen hebben een direct negatief effect op het recht van statushouders om hun gezinsleden over te laten komen om hier een leven op te bouwen. Ook kunnen achtergebleven gezinsleden in knellende of zelfs gevaarlijke situaties terecht komen in landen van herkomst of verblijf. Het levert geen bijdrage aan de integratie van zowel de statushouder als de nareizende gezinsleden. Vele ngo’s en migratierechtexperts hebben zich al kritisch uitgelaten over de maatregelen.

Maatregelen niet in lijn met (internationale) regelgeving
De maatregelen staan op gespannen voet met Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, zoals de EU-Procedurerichtlijn, de EU-Gezinsherenigingsrichtlijn en de Vreemdelingenwet. De voorgestelde maatregelen schorten de instroom van nareizigers voor maximaal achttien maanden op. Het is echter niet aannemelijk dat de huisvestingsproblematiek voor statushouders in die periode wordt opgelost. Dat maakt dat het stellen van een huisvestingsvereiste is aan te merken als een juridisch zeer kwetsbare en praktisch twijfelachtige maatregel.

Fundamentele rechten buiten werking
De Adviesraad Migratie constateert dat de overheid met een beroep op ‘nood breekt wet’ maatregelen neemt die fundamentele rechten tijdelijk buiten werking stelt. Deze handelwijze druist in tegen beleidsregels die afgewogen wetgeving en beleid bevorderen en doet daarmee geen recht aan het belang van fundamentele rechten in een democratische rechtsorde. Het is dus essentieel dat deze maatregelen tijdelijk blijven en structurele oplossingen worden gevonden voor de asielopvangcrisis en de huisvestingsproblematiek voor statushouders.

Schurende maatregelen - Signalering over maatregelen aangekondigd in reactie op de opvangcrisis in Ter Apel

Bron: www.adviesraadmigratie.nl

 

Laatste nieuws