Op 10 oktober 2022 heeft het Adviescollege ICT-toetsing opnieuw een advies uitgebracht over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De Eerste Kamer wilde het advies meenemen in de beraadslagingen in de Eerste Kamer over de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) per 1 januari 2023. Intussen kondigde Minister Schouten al uitstel tot 1 juli 2023 aan. 

De Eerste Kamer vroeg op twee onderdelen de belangrijkste risico’s in kaart te brengen:

  1. De stabiliteit, betrouwbaarheid en technische werking van de landelijke voorziening DSO-LV.
  2. De Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM’s) die zijn bedoeld als vangnet voor het functioneren van de planketen binnen het DSO als geheel.

Advies DSO-LV en TAM’s

  1. De wijze waarop ketentesten zijn ingevuld en uitgevoerd geeft onvoldoende zekerheid over de stabiliteit, betrouwbaarheid en technische werking van de DSO-keten. Het Adviescollege adviseert daarom om een stevige kwaliteitsimpuls te geven aan indringend ketentesten.
  2. De Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM’s) verlagen weliswaar de risico’s van de inwerkingtreding maar introduceren ook extra complexiteit. Het Adviescollege adviseert daarom om de centrale regie op de inzet van TAM’s te versterken.

Datum inwerkingtreding

Het Adviescollege ICT-toetsing ziet de besluitvorming over de invoeringsdatum van de Ow als een lastig dilemma. Indien zou worden besloten tot invoering op of kort na 1 januari 2023 adviseert het Adviescollege maximaal in te zetten op het beperken van maatschappelijke risico’s en het oplossen van tekortkomingen in het DSO. Indien besloten wordt tot verdergaand uitstel adviseert het Adviescollege de tijd te nemen voor een fundamentele heroriëntatie.

Advies Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV)

Bron: www.adviescollegeicttoetsting.nl

Laatste nieuws