De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 29 januari 2024 een advies over het wetsvoorstel Actualisering lichaamsmateriaalwetgeving gepubliceerd. De Afdeling adviseert onder meer om de strafbaarstelling voor het gebruik van illegaal verkregen organen uit het voorstel te halen.

Het wetsvoorstel moet de wetgeving over lichaamsmateriaal beter aan laten sluiten bij de praktijk. Het wetsvoorstel introduceert in de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (Wvkl) onder meer een strafbaarstelling voor het opzettelijk gebruiken van een wederrechtelijk verkregen orgaan voor transplantatie of andere doeleinden. Volgens de toelichting kan met deze strafbaarstelling vervolging van zorgverleners plaatsvinden die willens en wetens een wederrechtelijk verkregen orgaan transplanteren. Daarmee draagt deze strafbaarstelling bij aan het ontmoedigen van illegale orgaanhandel en kan, indien nodig, handhavend worden opgetreden. Zorgverleners die willens en wetens een illegaal verkregen orgaan transplanteren, kunnen worden vervolgd. Het plegen van dit misdrijf kan worden bestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of een geldboete uit de vierde categorie. Het advies aan de regering is om deze strafbaarstelling uit het wetsvoorstel te halen. Het is namelijk onduidelijk hoe deze strafbaarstelling zich verhoudt ten opzichte van de al bestaande en voorgenomen straf- en tuchtrechtmogelijkheden. Als de strafbaarstelling uit het wetsvoorstel wordt gehaald, kan de regering dit nader bezien. Ook biedt dit de regering de mogelijkheid om na te denken over de invulling van de delictsomschrijving, de proportionaliteit van de strafmaat en de wettelijke plaats van de strafbepaling. De regering zal hierbij de rechtspraktijk moeten consulteren, wat nu ten onrechte niet is gedaan.

Advies Wet actualisering lichaamsmateriaalwetgeving

Bron: www.raadvanstate.nl

Laatste nieuws