In augustus 2021 legde de toezichthouder een last onder dwangsom op aan Apple, omdat het bedrijf misbruik maakte van haar machtspositie door onredelijke voorwaarden op te leggen aan datingappaanbieders die van de App Store gebruikmaken. Appaanbieders van digitale diensten moeten op grond van de App Store-voorwaarden onder meer verplicht gebruik maken van het betaalsysteem van Apple (de IAP-voorwaarde) en zij mogen niet naar andere betaalmogelijkheden buiten de App Store verwijzen (de anti-steering-voorwaarde). Aangezien Apple deze overtreding niet binnen de daarvoor gestelde termijn ongedaan maakte, moest Apple voor een totaalbedrag van € 50 miljoen aan dwangsommen betalen. Apple maakte bezwaar tegen het dwangsombesluit en stapte naar de voorzieningenrechter. Die wees op 24 december 2021 (ECLI:NL:RBROT:2021:12851) het verzoek van Apple af om schorsing van het besluit ten aanzien van de twee genoemde onredelijke onderdelen van de App Store-voorwaarden: de IAP-voorwaarde en de anti-steering voorwaarde. Omdat Apple deze voorwaarden niet op tijd aanpaste, moest zij dwangsommen aan de ACM betalen. Apple is inmiddels gestopt met het toepassen van de IAP-voorwaarde en de anti-steering-voorwaarde en heeft daarmee dit deel van de overtreding beëindigd. Dit geldt nog niet voor het derde onderdeel van de voorwaarden waarop het dwangsombesluit betrekking heeft. Over dat deel van het dwangsombesluit zal de ACM - in lijn met het oordeel van de voorzieningenrechter - nu niet publiceren omdat een nieuwe voorlopige voorzieningenprocedure tot ongewenste vertraging zou leiden. Op 13 juli 2023 besloot de ACM dat alle bezwaren van Apple ongegrond zijn. De ACM blijft van oordeel dat alle drie de onderdelen van de voorwaarden onredelijk zijn. Apple heeft inmiddels tegen het besluit op bezwaar van 13 juli 2023 beroep ingesteld. Als de bodemrechter de ACM in het gelijk stelt, dan gaat de ACM over tot handhaving en publicatie van het geschorste onderdeel van het besluit.

ACM/21/053587, 13 juli 2023, Samenvatting besluit op bezwaar Apple App Store

Bron: www.acm.nl

Laatste nieuws