Op vrijdag 10 juni 2022 vindt het Jaarcongres van de NJV plaats, voorafgegaan door de huishoudelijke jaarvergadering. Dit jaar is het thema van het Jaarcongres ‘De repressieve samenleving vanuit civielrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief’. Het burgerlijk recht als instrument van verandering (Urgenda), de repressieve overheid en de rechtsbescherming (evenredigheid) en de plaats van de reclassering in het huidige tijdsgewricht; het komt allemaal aan bod.

 

De locatie van de jaarvergadering is Nicolaaskerkhof 8 te Utrecht, aanvang: 10.00 uur. Het civielrechtelijk preadvies is geschreven door prof. Anne Keirse en prof. Vanesssa Mak, het bestuursrechtelijk preadvies door prof. Tom Barkhuysen en dr. Michiel van Emmerik en het strafrechtelijk preadvies door dr. Johannes Bijlsma, prof. Petra van Kampen en prof. Stijn Franken.

U kunt zich via deze weg inschrijven.


Het programma kunt u hier vinden.

 

Leden van de NJV ontvangen het boek met preadviezen eind mei per post. Niet-leden kunnen het boek bestellen op de website van Wolters Kluwer. Zodra de digitale versie van de tekst beschikbaar is, wordt deze op de NJV-website geplaatst. U kunt dan al kennisnemen van de gedachten en voorstellen van de preadviseurs.

Zie voor verdere gegevens over het programma de website van de NJV: www.njv.nl.

Laatste nieuws