Nederlands Juristenblad 5
1 februari 2018
2018/2
De traagheid van het civiele geding
Over doorlooptijden en perverse prikkels
Lange doorlooptijden van gerechtelijke procedures vormen een groeiend probleem. Voor oplossingen kijkt men in de eerste plaats naar de rechterlijke macht. Maar is dat terecht? Tot nu toe is met maatregelen om de organisatie efficiƫnter te maken geen overtuigend resultaat geboekt. Er moet meer aandacht komen voor de instroom van zaken. Om de rechterlijke macht in staat te stellen haar kerntaak naar behoren uit te voeren is van cruciaal belang dat de instroom van zaken die er niet toe doen aan banden wordt gelegd. Daarbij is een belangrijke rol voor de advocatuur weggelegd.


Lees het hele artikel in Navigator.

Naar een herwaardering van de gerechtsdeurwaarder als publieke ondernemer
De tijd is rijp om de rol van de deurwaarder in het rechtsbestel te herwaarderen. De te ver doorgevoerde marktwerking heeft inning van schulden onevenwichtig gemaakt en de rol van de deurwaarder gemarginaliseerd. De deurwaarder als publieke ondernemer kan een waardevolle bijdrage leveren aan een efficiƫntere en rechtvaardiger aanpak van de complexe schuldenproblematiek. Een deurwaarder die wettelijke bevoegdheden heeft ten opzichte van zowel de debiteur als de private en publieke crediteuren, is bij uitstek geschikt als de centrale figuur die orde kan aanbrengen in de complexe schuldenwereld. Ook in het beschermingsbewind zou de deurwaarder een welkome rol kunnen vervullen.


Lees het hele artikel in Navigator.

Referendumcommissie
Liever tegenstribbelen dan oplossen
Bij geschillen tussen particulieren en machtige (overheids)instellingen hebben de laatsten geen belang bij een vlotte afwikkeling, met veel onmin en improductief geprocedeer als gevolg. Dat moet anders, en dat kan ook.


Lees het hele artikel in Navigator.

Reactie: De proef (met een) Spreekuurrechter
DAS niet best
In het artikel van Ton Lennaerts (NJB 2017/2139, afl. 40) wordt veel gesteld, maar ook een aantal zaken verzwegen. Het artikel noopt dan ook tot een reactie.


Lees het hele artikel in Navigator.

Naschrift: "De eerste ervaringen zijn veelbelovend"
Dat staat in mijn conclusie over de waardering van burgers en bedrijven die, in tegenstelling tot de heer van Deuzen, zelf wel ervaring hebben opgedaan met de proef Spreekuurrechter.


Lees het hele artikel in Navigator.

Eerder verschenen
NJB 4 (2018)
25 januari 2018
NJB 3 (2018)
18 januari 2018
NJB 2 (2018)
10 januari 2018
NJB 1 (2018)
4 januari 2018
NJB 44 (2017)
13 december 2017