Insolventiejuristen roepen politiek op tot onmiddellijke invoering WHOA

Het coronavirus infecteert niet alleen mensen maar ook de economie. Ondanks alle steunmaatregelen van de overheid zullen tal van ondernemingen in financiële moeilijkheden komen. Het is van groot belang om faillissementen waar mogelijk te voorkomen. Dat kan door het aanbieden van een onderhands akkoord. Nu vereist dat nog instemming van alle betrokken crediteuren. Dat is onwenselijk, omdat een dwarsligger een akkoord waarmee de meerderheid van de crediteuren instemt kan blokkeren. 

Daarom is het noodzakelijk dat de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) zo spoedig mogelijk in werking treedt. Die wet maakt het mogelijk ook dwarsliggende crediteuren aan een akkoord te binden. Daardoor kan faillissement van in essentie gezonde ondernemingen met een te hoge schuldenlast worden voorkomen.

Aan de WHOA is sinds 2013 gewerkt. De wet is helemaal klaar en kan volgende week worden ingevoerd. De wet is buitengewoon goed doordacht. Er is een groot maatschappelijk draagvlak Alle externe adviezen zijn positief. De rechtspraktijk is er klaar voor. Het enige dat nog nodig is, is dat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer voor de WHOA stemmen. Verleden week heeft de Tweede Kamer besloten om de behandeling van het wetsvoorstel uit te stellen. Wij zijn verbijsterd door het gebrek aan urgentie bij de politiek.

Waarom is onmiddellijke invoering van de WHOA zo belangrijk? Bij faillissement van een onderneming treedt enorme maatschappelijke schade op. Die schade kan aanzienlijk worden beperkt als bedrijven een dwangakkoord aan hun crediteuren kunnen aanbieden. Dan kan de onderneming door blijven draaien, behouden werknemers hun baan en kunnen verplichtingen aan afnemers en toeleveranciers in ieder geval ten dele worden nagekomen. Aandeelhouders en crediteuren worden gekort, maar zijn niet slechter af dan in faillissement.

De belangen zijn enorm. Zelfs als een beperkt aantal (middel)grote bedrijven die zwaar door de crisis zijn getroffen met behulp van de WHOA kunnen herstructureren kan honderden miljoenen, zo niet miljarden aan waardeverlies worden voorkomen. Duizenden werknemers kunnen hun baan behouden. Doordat de onderneming wordt voortgezet, wordt ook schade bij toeleveranciers en afnemers voorkomen. Dat betreft vaak kleine ondernemers en zzp-ers.

De WHOA biedt ook een mogelijkheid om als de overheid er voor kiest staatssteun te verlenen, financiële crediteuren zoals obligatiehouders en banken te laten meebetalen. Zo kan het geld van de belastingbetaler efficiënter worden ingezet. Dat kan ook honderden miljoenen schelen.

Gisteren heeft minister-president Rutte gezegd dat het kabinet zich uitsluitend door wetenschappelijke inzichten laat leiden bij het nemen van de noodzakelijke maatregelen om de volksgezondheidsrisico's van het coronavirus te beheersen. Ondergetekenden zijn insolventiespecialisten uit de wetenschap en de rechtspraktijk. Wij weten wat nodig is om de gevolgen van de onvermijdelijke insolventie van grote aantallen ondernemingen te beheersen. Wij roepen de politiek op om ook naar ons te luisteren en haar verantwoordelijkheid te nemen.

 

Prof. Dr. Mr. R.M. Hermans, hoogleraar Burgerlijk Recht Radboud Universiteit

Mr. A. van Hees, curator, partner corporate litigation en insolventies en herstructurering Stibbe,

Mr. R.J. van Galen, advocaat insolventierecht NautaDutilh

Prof. Mr. Reinout D. Vriesendorp, hoogleraar Insolventierecht Universiteit Leiden/partner De Brauw Blackstone Westbroek

Mr. F. Schreurs, advocaat corporate litigation en insolventies en herstructurering Boels Zanders, tevens voorzitter Vereniging van Insolventierecht Advocaten

Mr. Drs. C.M. Harmsen, partner TOON Advocaten en lid Commissie Insolventierecht NOvA

J.M.W. Pool LLM BSc, PhD-fellow Company and Insolvency law Universiteit Leiden

Mr. J.B.A. Jansen, advocaat/curator Dommerholt Advocaten, docent/promovendus Faillissementsrecht aan de Radboud Universiteit en lid van de Wetgevingsadviescommissie Insolventierecht NOvA

Mr. dr. Nicolaes Tollenaar, advocaat bij RESOR

Prof. Mr. Dr. F.M.J. Verstijlen, Private Law Rijksuniversiteit Groningen

Mr. A. Karapetian, universitair docent privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen

Mr. Dr. R.J. van der Weijden, Advocaat Ysquare B.V., lid Adviescommissie Insolventierecht NOvA

Mr. Dr. Nicolaes W.A.Tollenaar, advocaat bij RESOR

Mr.Dr. Drs. N.B. Pannevis, advocaat bij RESOR

Prof. Mr. Loes Lennarts, hoogleraar vergelijkend ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen

Prof. Mr. Ben Schuijling, hoogleraar-directeur Onderzoekcentrum Onderneming & Recht, Radboud Universiteit

Mr. Anne Mennens, advocaat bij Wijn & Stael en promovenda aan de Radboud Universiteit

Prof. Mr. Jako J. van Hees, hoogleraar Financieringen, Zekerheden en Insolventie Radbouduniversiteit

Mr. O.B.J. (Olaf) Poorthuis, advocaat/curator Van Iersel Luchtman Advocaten, Lid Commissie Insolventierecht NOvA

Prof. Mr. P.M. Veder, hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder insolventierecht, Radboud Universiteit

Prof. Mr. T.T. van Zanten, hoogleraar Overeenkomst en Zekerheid RUG, advocaat Wijn & Stael Advocaten

Mr. Frauke van der Beek, insolventierechtadvocaat Houthoff, lid Commissie Insolventierecht NOvA)

Over de auteur(s)