Het versmade strafrecht?

De uitdrukkelijke toevoeging van de categorieën geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie aan de AWGB betekent volgens de initiatiefnemers een forse stap in het terugdringen van de structurele achterstand van transgender en intersekse personen. Als we deze wetswijziging in een breder perspectief plaatsen, kunnen we ons echter afvragen of zij de gewenste emancipatie dichterbij brengt en of het in die zin verstandig is dat de wetgever – ook na de suggestie van de Raad van State – de strafrechtelijke optie van het uitbreiden van de gronden voor strafbare groepsbelediging links liet liggen.

Lees hier het hele artikel Het versmade strafrecht? Een breder perspectief op het toevoegen van geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie aan de AWGB van Erwin Dijkstra, docent/onderzoeker bij de Afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap van de Universiteit Leiden. Dit artikel is verschenen in NJB 2019/920, afl. 17. 

 

Afbeelding: © Shutterstock

Over de auteur(s)
Erwin Dijkstra
Docent/onderzoeker bij de Afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap van de Universiteit Leiden