Het ‘nieuwe’ College van procureurs-generaal

Het flink vernieuwde College van procureurs-generaal maakte daags na aantreden van de nieuwe voorzitter een mission statement wereldkundig: ‘Nieuw College, nieuwe accenten’. Vergelding lijkt daarin weer voorop te staan als doel van strafrechtelijke handhaving. Samenwerkingsverbanden die op de preventie van strafbare feiten zijn gericht krijgen minder prioriteit. Zal de soep werkelijk zo heet gegeten worden? Een welwillende lezer vindt toch enige nuance.

Lees hier het hele artikel Het ‘nieuwe’ College van procureurs-generaal van Joep Lindeman dat is verschenen in NJB 2023/2317, afl. 32.

Mr. dr. J.M.W. Lindeman is als universitair hoofddocent straf(proces)recht verbonden aan het Willem Pompe Instituut en het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging, Universiteit Utrecht.

 

Afbeelding: © Rudy Bagozzi/Shutterstock

Over de auteur(s)