De Catch-22 van de intrekking van de wet raadgevend referendum

Op 21 december 2017 diende de regering het wetsvoorstel tot intrekking van de Wet raadgevend referendum in en één ding wil het kabinet absoluut niet: een referendum over deze intrekkingswet. Om er zeker van te zijn dat dat niet gaat gebeuren, is er een soort dubbel slot op de deur van het voorstel van de intrekkingswet Wrr gezet, de artikelen V en VI. Deze bijzondere bezweringsformules strijden echter met de Grondwet, de Bekendmakingswet, de Aanwijzingen voor de regelgeving, regels van behoorlijk wetgeven, het rechtszekerheidsbeginsel, elementaire logica en – ook nog eens – met de Wrr zelf. Dat de voorlichting van de Raad van State van 20 februari jl. deze juridische complicaties van het intrekkingswetsvoorstel onder de mat probeert te schuiven, doet daar niets aan af.

   In NJB Vlog spreekt Wim Voermans met NJB over zijn artikel. 

 

 

Hier kunt u het hele artikel 'De Catch-22 van de intrekking van de wet raadgevend referendum' van Wim Voermans lezen (verschenen in NJB 2018/544, afl. 11). 

Over de auteur(s)